اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/28
کل خالص ارزش دارائی ها 424,606,755,933 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,777,641 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,777,641 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,932,249 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 39,397

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/03/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس اعقان، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان