بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 196,033,179,509 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,564,416 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,564,416 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,636,262 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 29,863

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/03/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس اعقان، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان