اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/15
کل خالص ارزش دارائی ها 664,588,937,896 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 13,353,203 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 13,353,203 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 13,546,508 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 49,770

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/03/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس اعقان، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان