نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق که در ساعت ١٥ روز شنبه مورخ 1397/06/17 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل   مي­باشد:

 استماع گزارش مدير صندوق راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در طي دوره منتهي به 30/03/1397

 استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق

 تصويب صورتهاي مالي سالانه صندوق

 ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي مي­باشد.