نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در ساعت ١٥ روز سه شنبه مورخ ٠٩/٠٦/١٣٩٥درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧  تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
١ – استماع گزارش مدير صندوق راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در طي دوره منتهي به ٣٠/٠٣/١٣٩٥
٢ – استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 
٣ – تصويب صورتهاي مالي سالانه صندوق
٤ – ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.