نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید زمان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

به آگاهی میرساند با توجه به استقبال سرمایه گذاران محترم از پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان ، این پذیره نویسی از تاریخ ١٦ خرداد لغایت ١٩ خرداد در شعب منتخت بانک سامان تمدید گردید .