تمدید زمان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

به آگاهی میرساند با توجه به استقبال سرمایه گذاران محترم از پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان ، این پذیره نویسی از تاریخ ١٦ خرداد لغایت ١٩ خرداد در شعب منتخت بانک سامان تمدید گردید .