نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق که در ساعت 14 روز  شنبه مورخ 1398/06/02 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

1 – استماع گزارش مدير صندوق راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در طي دوره منتهي به 1398/03/30

2 – استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی

3 – تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

4- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

5 – ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي مي­باشد.