نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق که در ساعت 15 روز  شنبه مورخ 1398/06/02 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

-          تصمیم گیری  درخصوص ادامه فعالیت یا انحلال صندوق با تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری کمتر از حداقل تعیین شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق.