نصب همراه صندوق fundMobileApp

عدم برگزاری مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق

به اطلاع می رساند مجمع صندوق مبنی بر تغییر ضامن نقدشوندگی برگزار نمی شود.