لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان
بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نم ...
ادامه ...

تمديد فعاليت صندوق
پيرو مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان مورخ ١٣٩٣/٠٢/٢٠، فعاليت صندوق به مدت سه سال تمديد گردي ...
ادامه ...

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان
بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نم ...
ادامه ...

مجمع صندوق
به استحضار دارندگان واحدهاي ممتاز صندوق مي رساند ، مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان در  ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٣١/٠٣/١٣٩٠
مدیر صندوق : كارگزاري بانك سامان
متولی صندوق : موسسه حسابرسي بهراد مشار
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : هنريك وسكانيانس اعقان - محمد علي صدفي رودسري - نيما ملائي
حسابرس : موسسه حسابرسي شاخص انديشان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٥/٠٦/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٩٢,٧٢٠,٣٥٩,٦٤٩
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢,٤٠١,٤٥٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢,٣٧١,٩٧١
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٢,٣٧١,٩٧١
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٣٩,٠٩٠
FusionCharts.
FusionCharts.