نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/22
کل خالص ارزش دارائی ها 1,931,018,628,206 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 20,139,742 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 20,139,742 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 20,273,871 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 95,881

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/03/31

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه كاردان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

علي رحيمي، نسيم السادات موسوي، سميرا خوشنود

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان