نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان در تاریخ 1390/01/24 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس
صورتجلسه مجمع تغییر حدنصاب های صندوق
حدنصاب سرمایه گذاری صندوق
صورتجلسه تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار
تغییرات امیدنامه بند 8/3 مجمع مورخ 6/7/98
تغییربند 3/8 امیدنامه مورخ 10/5/96
تغییرات امیدنامه بنید 8/3 تغییر هزینه نرم افزار
تغییر بند8/3، بند ج ماده 2/2/3 ، بند2/3 مورخ 30/10/96 ساعت15
تغییر بند 8/3 امید نامه مصوب مجمع مورخ 27/6/97
تغيير بند 8 / 3 / اميدنامه مصوب مجمع مورخ 24شهريورماه 93
تغيير بند 8 / 3 / اميدنامه مصوب مجمع مورخ 24شهريورماه
تغيير بند 8 / 3 / اميدنامه مصوب مجمع مورخ 16 مهرماه 91